امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

 


پنل خورشیدی یینگلی سولار - Yingli Solar Panel

پلی کریستال - Polycrystalline

 

5 وات - YL005P-17b 60 وات - YL040P-17b   200 وات - YL200P-23b
10 وات - YL010P-17b
80 وات - YL060P-17b  250 وات - YL250P-29b 
20 وات - YL020P-17b 100 وات - YL080P-17b 300 وات - YL300P-35b
30 وات - YL030P-17b کاتالوگ پنل خورشیدی 120 وات یینگلی سولار  120 وات - YL120P-17b    
40 وات - YL040P-17b   150 وات - YL150P-35b     

 

مونو کریستال - Monocrystalline

 

   10 وات - YL010C-18b    100 وات - YL100C-18b   250 وات - YL250C-30b
25 وات - YL025C-18b 120 وات - YL120C-18b 300 وات - YL300C-37b
50 وات - YL050C-18b 150 وات - YL150C-35b 260 وات سری پاندا - PANDA YL260C-30b
80 وات - YL080C-18b 200 وات - YL200C-23b    

 


پنل خورشیدی اوسدا سولار - OSDA solar Panel

پنل خورشیدی osda solar

مونو کریستال - Monocrystalline

 

پنل خورشیدی osda solar 5 وات - ODA5-18-M  پنل خورشیدی osda solar 50 وات - ODA50-18-M  پنل خورشیدی osda solar 200 وات - ODA200-24-M
پنل خورشیدی osda solar 10 وات - ODA10-18-M پنل خورشیدی osda solar 80 وات - ODA80-18-M پنل خورشیدی osda solar 260 وات - ODA260-30-M
پنل خورشیدی osda solar 20 وات - ODA20-18-M پنل خورشیدی osda solar 100 وات - ODA100-18-M    
پنل خورشیدی osda solar 30 وات - ODA30-18-M پنل خورشیدی osda solar 120 وات - ODA120-18-M    
پنل خورشیدی osda solar 40 وات - ODA40-18-M پنل خورشیدی osda solar 180 وات - ODA180-24-M    

 


پنل خورشیدی شارپ - Sharp Solar Panel

پنل خورشیدی شارپ

پلی کریستال - Polycrystalline

 

             320 وات - NDAH320

 


پنل خورشیدی شین سونگ - Shinsung Solar Panel

کاتالوگ پنل خورشیدی شین سونگ

پلی کریستال و مونو کریستال - Monocrystalline , Polycrystalline

 

     کاتالوگ پنل خورشیدی shinsung SS-BM270NA , SS-DM330NA , SS-DM340NA , SS-BP260CA , SS-BP265CA , SS-DP315CA , SS-DP320CA

 


پنل خورشیدی ال جی - LG Solar Panel

کاتالوگ پنل خورشیدی ال جی

مونو کریستال - Monocrystalline MonoX2

 

             کاتالوگ پنل خورشیدی ال جی 280 وات - LG280S1C-L4
پنل خورشیدی LG 300 وات - LG300S1C-A5

 

مونو کریستال - Monocrystalline Neon2

 

             کاتالوگ پنل خورشیدی ال جی 310 وات - LG310N1C-G4

 


پنل خورشیدی کیوسل - Qcell Solar Panel

پنل خورشیدی کیوسل

پلی کریستال - Polycrystalline

 

             کاتالوگ پنل خورشیدی کیوسل 325 وات - Q.POWER L-G5 325W

 


شارژ کنترلر خورشیدی استکا - Steca Solar Charger Controller

کاتالوگ کنترلر خورشیدی استکا

پی دبلیو ام - PWM

 

     کاتالوگ کنترلر خورشیدی استکا Solsum 6.6F , Solsum 8.6F , Solsum 10.10F
 کاتالوگ کنترلر خورشیدی استکا PRS1010 , PRS1515 , PRS2020 , PRS3030
 کاتالوگ کنترلر خورشیدی استکا Solsum 2525 , Solsum 4040
 کاتالوگ کنترلر خورشیدی استکا PR1010 , PR1515 , PR2020 , PR3030
 کاتالوگ کنترلر خورشیدی استکا Solarix 2525 , Solarix 4040
 کاتالوگ کنترلر خورشیدی استکا PR2020 IP65
 کاتالوگ کنترلر خورشیدی استکا Solarix 2020-x2
 کاتالوگ کنترلر خورشیدی استکا Tarom 4545 , Tarom 4545-48
 کاتالوگ کنترلر خورشیدی استکا Power Tarom 2070 , Power Tarom 2170 , Power Tarom 4055 , Power Tarom 4110 , Power Tarom 4140
 کاتالوگ کنترلر خورشیدی استکا ریموت کنترل - PA RC100
 کاتالوگ کنترلر خورشیدی استکا صفحه نمایشگر - PA LCD1

 

ام پی پی تی - MPPT

 

 کاتالوگ کنترلر خورشیدی استکا Solarix 1010 , Solarix 2020 کاتالوگ کنترلر خورشیدی استکا Tarom MPPT 6000-S , Tarom MPPT 6000-M

 


شارژ کنترلر خورشیدی ئی پی سولار , ئی پی اور - EP solar , EPEVER Solar Charger Controller

کاتالوگ کنترلر خورشیدی ئی پی سولار و ئی پی اورکاتالوگ کنترلر خورشیدی ئی پی سولار و ئی پی اور

پی دبلیو ام - PWM

 

      کاتالوگ کنترلر خورشیدی ep solar , epever LS0512E , LS1012E , LS1024E , LS2024E
کاتالوگ کنترلر خورشیدی ep solar , epever LS0512EU , LS1012EU , LS1024EU , LS2024EU  , LS3024EU
کاتالوگ کنترلر خورشیدی ep solar , epever LS0512R
کاتالوگ کنترلر خورشیدی ep solar , epever LS1024B , LS2024B , LS3024B
کاتالوگ کنترلر خورشیدی ep solar , epever LS1024R , LS2024R
کاتالوگ کنترلر خورشیدی ep solar , epever VS1024A , VS2024A , VS3024A
کاتالوگ کنترلر خورشیدی epever VS1024AU , VS2024AU , VS3024AU , VS4524AU , VS6024AU , VS3048AU , VS4548AU , VS6048AU
کاتالوگ کنترلر خورشیدی ep solar , epever LS1024S , LS2024S
کاتالوگ کنترلر خورشیدی ep solar , epever LS1012EPD , LS2024EPD , LS3024EPD
کاتالوگ کنترلر خورشیدی ep solar , epever LS1024BP , LS2024BP
کاتالوگ کنترلر خورشیدی ep solar , epever LS1024BPD , LS2024BPD
کاتالوگ کنترلر خورشیدی ep solar , epever VS1024BN , VS2024BN , VS3024BN , VS4524BN , VS6024BN , VS2048BN , VS3048BN , VS4548BN , VS6048BN

 

ام پی پی تی - MPPT

 

 کاتالوگ کنترلر خورشیدی ep solar , epever Tracer 1210A  , Tracer 2210A , Tracer 3210A , Tracer 4210A
 کاتالوگ کنترلر خورشیدی ep solar , epever Tracer 1215BN , Tracer 2215BN , Tracer 3215BN , Tracer 4215BN
 کاتالوگ کنترلر خورشیدی ep solar , epever eTracer 4415BND , eTracer 6415BND
 کاتالوگ کنترلر خورشیدی ep solar , epever iTracer 3415ND , iTracer 4415ND , iTracer 6415ND
 کاتالوگ کنترلر خورشیدی ep solar , epever صفحه نمایشگر - MT-1 , MT-5
 کاتالوگ کنترلر خورشیدی ep solar , epever صفحه نمایشگر - MT50

 


شارژ کنترلر خورشیدی مورنینگ استار - MorningStar Solar Charger Controller

کاتالوگ کنترلر خورشیدی مورنینگ استار

پی دبلیو ام - PWM

 

 کاتالوگ کنترلر خورشیدی مورنینگ استار SHS-6 , SHS-10
 کاتالوگ کنترلر خورشیدی مورنینگ استار SG-4.5
 کاتالوگ کنترلر خورشیدی مورنینگ استار SK-6 , SK-10
 کاتالوگ کنترلر خورشیدی مورنینگ استار SL-10L-12V , SL-10L-24V , SL-20L-12V , SL-20-24V
 کاتالوگ کنترلر خورشیدی مورنینگ استار SSD-25
 کاتالوگ کنترلر خورشیدی مورنینگ استار SS-6-12V , SL-6L-12V , SS-10L-12V , SS-10L-24V , SS-20L-12V , SS-20L-24V
 کاتالوگ کنترلر خورشیدی مورنینگ استار PS-15 , PS-15M , PS-15M-48V , PS-15M-48V-PG , PS-30 , PS-30M , PS-30M-PG
 کاتالوگ کنترلر خورشیدی مورنینگ استار TS-45 , TS-60

 

ام پی پی تی - MPPT

 

 کاتالوگ کنترلر خورشیدی مورنینگ استار             TS-MPPT-45 , TS-MPPT-60
 کاتالوگ کنترلر خورشیدی مورنینگ استار TS-MPPT-60-600V-48 , TS-MPPT-60-600V-DB

 


شارژ کنترلر خورشیدی اوت بک - OutBack Solar Charger Controller

کاتالوگ کنترلر خورشیدی اوت بک

ام پی پی تی - MPPT

 

              کاتالوگ کنترلر خورشیدی outback FM80-150VDC , FM60-150VDC

 


اینورتر ئی پی اور - Epever Inverter

کاتالوگ اینورتر Epever

تمام سینوسی - Pure Sine Wave

 

سری SHI

            اینورتر تمام سینوسی epever SHI400 , SHI600 , SHI1000 , SHI2000 , SHI3000

 


اینورتر کارسپا - Carspa Inverter

کاتالوگ محصولات carspa

شبه سینوسی - Modified Sine Wave

 

سری CAR

       کاتالوگ اینورتر شبه سینوسی carspa 200 وات - CAR200U-122        کاتالوگ اینورتر شبه سینوسی carspa 1000 وات - CAR1KU-122 , CAR1KU-242
کاتالوگ اینورتر شبه سینوسی carspa 300 وات - CAR300U-122 , CAR300U-242 کاتالوگ اینورتر شبه سینوسی carspa 1600 وات - CAR1.6KU-122 , CAR1.6KU-242
کاتالوگ اینورتر شبه سینوسی carspa 400 وات - CAR400U-122 , CAR400U-242    
کاتالوگ اینورتر شبه سینوسی carspa 600 وات - CAR600U-122 , CAR600U-242    
کاتالوگ اینورتر شبه سینوسی carspa 800 وات - CAR800U-122 , CAR800U-242    

 

شبه سینوسی - Modified Sine Wave

 

سری MSD

       کاتالوگ اینورتر شبه سینوسی carspa 300 وات - MSD300U-122 , MSD300U-242        کاتالوگ اینورتر شبه سینوسی carspa 1500 وات - MSD1500U-122 , MSD1500U-242
کاتالوگ اینورتر شبه سینوسی carspa 400 وات - MSD400U-122 , MSD400U-242 کاتالوگ اینورتر شبه سینوسی carspa 1500 وات - MSD1500U-122 , MSD1500U-242
کاتالوگ اینورتر شبه سینوسی carspa 600 وات - MSD600U-122 , MSD600U-242 کاتالوگ اینورتر شبه سینوسی carspa 2000 وات - MSD2000U-122 , MSD2000U-242
کاتالوگ اینورتر شبه سینوسی carspa 800 وات - MSD800U-122 , MSD800U-242 کاتالوگ اینورتر شبه سینوسی carspa 2500 وات - MSD2500U-242
کاتالوگ اینورتر شبه سینوسی carspa 1200 وات - MSD1200U-122 , MSD1200U-242    

 

تمام سینوسی - Pure Sine Wave

 

سری P

کاتالوگ اینورتر تمام سینوسی carspa     400 وات - P400U-122 , P400U-242      کاتالوگ اینورتر تمام سینوسی carspa 3000 وات - P3000U-242 , P3000-482
کاتالوگ اینورتر تمام سینوسی carspa 600 وات - P600U-122 , P600U-242 کاتالوگ اینورتر تمام سینوسی carspa 4000 وات - P4000U-242 , P4000-482
کاتالوگ اینورتر تمام سینوسی carspa 1000 وات - P1000U-122 , P1000U-242    
کاتالوگ اینورتر تمام سینوسی carspa 1500 وات - P1500U-122 , P1500U-242 , P1500-482    
کاتالوگ اینورتر تمام سینوسی carspa 2000 وات - P2000U-122 , P2000U-242 , P2000-482    

 


اینورتر داردا - Darda Inverter

کاتالوگ اینورتر داردا

شبه سینوسی - Modified Sine Wave

 

 

کاتالوگ اینورتر داردا 400 وات - DP-412 کاتالوگ اینورتر داردا 2500 وات - DP-2502BQ
کاتالوگ اینورتر داردا 500 وات - DP-512 کاتالوگ اینورتر داردا 3500 وات - DP-3000BQ
کاتالوگ اینورتر داردا 1000 وات - DP-1000AQ    
کاتالوگ اینورتر داردا 2000 وات - DP-2000AQ    

 

تمام سینوسی - Pure Sine Wave

 

 

کاتالوگ اینورتر داردا 12 ولت - 600 وات - KEY160S کاتالوگ اینورتر داردا 48 ولت - 1500 وات - DK4815 کاتالوگ اینورتر داردا 48 ولت - 5000 وات - DK4850
کاتالوگ اینورتر داردا 24 ولت - 600 وات - KEY260S کاتالوگ اینورتر داردا 12 ولت - 2000 وات - KEY1020 کاتالوگ اینورتر داردا 24 ولت - 5000 وات - DK2450
کاتالوگ اینورتر داردا 12 ولت - 1000 وات - KEY1001 کاتالوگ اینورتر داردا 24 ولت - 2000 وات - DK2420 کاتالوگ اینورتر داردا 48 ولت - 6000 وات - DK4860
کاتالوگ اینورتر داردا 24 ولت - 1000 وات - KEY1002 کاتالوگ اینورتر داردا 48 ولت - 2000 وات - DK4820 کاتالوگ اینورتر داردا 48 ولت - 8000 وات - DK4880
کاتالوگ اینورتر داردا 48 ولت - 1000 وات - DK4810 کاتالوگ اینورتر داردا 24 ولت - 3000 وات - DK2430 کاتالوگ اینورتر داردا 48 ولت - 10000 وات - DK4810K
کاتالوگ اینورتر داردا 12 ولت - 1500 وات - KEY1015 کاتالوگ اینورتر داردا 48 ولت - 3000 وات - DK4830    
کاتالوگ اینورتر داردا 24 ولت - 1500 وات - KEY2015 کاتالوگ اینورتر داردا 24 ولت - 3000 وات - KEY2030S    

 

تمام سینوسی با شارژ کنترلر خورشیدی - Pure Sine Wave & Solar Charger Controller

 

 

اینورتر Darda 24 ولت - 2000 وات - 40 آمپر کنترلر خورشیدی - DKS200024
اینورتر Darda 24 و 48 ولت - 3000 وات - 60 آمپر کنترلر خورشیدی - DKS300024 , DKS300048

 


اینورتر کوتک - Cotek Inverter

کاتالوگ اینورتر کوتک

تمام سینوسی - Pure Sine Wave

 

سری SP

      کاتالوگ اینورتر کوتک 700 وات - SP-700-212 , SP-700-224 , SP-700-224      کاتالوگ اینورتر کوتک 4000 وات - SP-4000-224 , SP-4000-248
 کاتالوگ اینورتر کوتک 1000 وات - SP-1000-212 , SP-1000-224 , SP-1000-248    
 کاتالوگ اینورتر کوتک 1500 وات - SP-1500-212 , SP-1500-224 , SP-1500-248    
 کاتالوگ اینورتر کوتک 2000 وات - SP-2000-212 , SP-2000-224 , SP-2000-248    
 کاتالوگ اینورتر کوتک 3000 وات - SP-3000-212 , SP-3000-224 , SP-3000-248    

 

تمام سینوسی - Pure Sine Wave

 

سری SK

    کاتالوگ اینورتر کوتک 200 الی 3000 وات - SK200 , SK350 , SK700 , SK1000 , SK1500 , SK2000 , SK3000

 

تمام سینوسی - Pure Sine Wave

 

سری SD

کاتالوگ اینورتر کوتک 2500 وات - SD2500-212 , SD2500-224 , SD2500-248
کاتالوگ اینورتر کوتک 3500 وات - SD3500-212 , SD3500-224 , SD3500-248

 


اینورتر اینتلیجنت - Intelligent Inverter

کاتالوگ اینورتر اینتلیجنت

شبه سینوسی - Modified Sine Wave

 

سری SP

کاتالوگ اینورتر intelligent 300 وات - SP-300  کاتالوگ اینورتر intelligent 1000 وات - SP-1000  کاتالوگ اینورتر intelligent 2500 وات - SP-2500
کاتالوگ اینورتر intelligent 400 وات - SP-400  کاتالوگ اینورتر intelligent 1200 وات - SP-1200  کاتالوگ اینورتر intelligent 3000 وات - SP-3000
 کاتالوگ اینورتر intelligent 600 وات - SP-600  کاتالوگ اینورتر intelligent 1500 وات - SP-1500  کاتالوگ اینورتر intelligent 4000 وات - SP-4000
 کاتالوگ اینورتر intelligent 800 وات - SP-800  کاتالوگ اینورتر intelligent 2000 وات - SP-2000  کاتالوگ اینورتر intelligent 5000 وات - SP-5000

 

تمام سینوسی - Pure Sine Wave

 

سری SN

                 1000 وات - SN-1000
                 1500 وات - SN-1500

 


اینورتر مین ول - MeanWell Inverter

کاتالوگ اینورتر مین ول

تمام سینوسی - Pure Sine Wave

 

      اینورتر مین ول 200 وات - TS-200-212 , TS-200-224 , ST-200-248 اینورتر مین ول       3000 وات - TS-3000-212 , TS-3000-224 , TS-3000-248
 اینورتر مین ول 400 وات - TS-400-212 , ST-400-224 , ST-400-248    
 اینورتر مین ول 700 وات - TS-700-212 , TS-700-224 , TS-700-248    
 اینورتر مین ول 1000 وات - TS-1000-212 , TS-1000-224 , TS-1000-248    
 اینورتر مین ول 1500 وات - TS-1500-212 , TS-1500-224 , TS-1500-248    

 

شبه سینوسی - Modified Sine Wave

 

   اینورتر مین ول 100 وات - A301-100-F3 , A302-100-F3     اینورتر مین ول 2500 وات - A301-2K5-F3 , A302-2K5-F3
 اینورتر مین ول 300 وات - A301-300-F3 , A302-300-F3    
 اینورتر مین ول 600 وات - A301-600-F3 , A302-600-F3    
 اینورتر مین ول 1000 وات - A301-1K0-F3 , A302-1K0-F3    
 اینورتر مین ول 1500 وات - A301-1K7-F3 , A302-1K7-F3    

 


اینورتر استکا - Steca Inverter

کاتالوگ اینورتر استکا

تمام سینوسی - Pure Sine Wave

 

 اینورتر استکا سری AJ  اینورتر استکا سری Solarix PI  اینورتر استکا سری Xtender XTH
 اینورتر استکا سری Compact  اینورتر استکا سری XPC  اینورتر استکا سری Xtender XTM
 اینورتر استکا سری HPC        

 


اینورتر سان ورتر (ولترونیک) - Sunverter (Voltronic Power) Inverter

اینورتر خورشیدی سان ورتر

تمام سینوسی - اتصال به برق خورشیدی + برق شهری + ژنراتور برق

 

سری Axpert

           کاتالوگ اینورتر خورشیدی سان ورتر Axpert KS-1K-12 , Axpert KS-2K-24 , Axpert KS-3K-24 , Axpert KS-4K-48 , Axpert KS-5K-48
           کاتالوگ اینورتر خورشیدی سان ورتر Axpert MKS-1K-24 , Axpert MKS-2K-24 , Axpert MKS-3K-24 , Axpert MKS-4K-48 , Axpert MKS-5K-48

 


اینورتر متصل به شبکه کاکو - Kaco on-grid Inverter

اینورتر خورشیدی Kaco

متصل به شبکه

 

سری TL1 و سری TL3

             اینورتر kaco 3.0TL1 - 5.0TL1
             اینورتر kaco 5.0TL3 - 6.5TL3 - 10.0TL3
             اینورتر kaco 15.0TL3 - 20.0TL3
             اینورتر kaco 50.0TL3

 


اینورتر متصل به شبکه فرونیوس - Fronius on-grid Inverter

اینورتر Fronius

متصل به شبکه

 

سری Galvo و سری Primo و سری Symo و سری Eco

    اینورتر Fronius Galvo 3.0.1     اینورتر Fronius Data manager
 اینورتر Fronius Primo 5.0.1  اینورتر Fronius Data manager box
 اینورتر Fronius Symo 5.0.3 - Symo 10.0.3 - Symo 15.0.3 - Symo 20.0.3    
 اینورتر Fronius Eco 25.0.3 - Eco 27.0.3    

 


اینورتر متصل به شبکه اومنیک - Omnik on-grid Inverter

اینورتر خورشیدی اومنیک

متصل به شبکه

 

سری TL2 , TL3

        اینورتر خورشیدی omnik 5 کیلووات - تکفاز - Sol-5K-TL2
        اینورتر خورشیدی omnik 10 کیلووات - سه فاز - Sol-10K-TL3
        اینورتر خورشیدی omnik 20 کیلووات - سه فاز - Sol-20K-TL2

 


باتری نیومکس - Newmax Battery

باتری newmax

ژل - مخصوص سیستم های خورشیدی

 

سری SG

باتری ژل نیومکس                  100 آمپر - SG1000H

 


باتری تلکو پاور - Telco Power Battery

باتری telco power

سیلد اسید

 

سری TP

باتری تلکو پاور 12 ولت 18 آمپر - TP18-12 باتری تلکو پاور 12 ولت 42 آمپر - TP42-12 باتری تلکو پاور 12 ولت 100 آمپر - TP100-12
باتری تلکو پاور 12 ولت 28 آمپر - TP28-12 باتری تلکو پاور 12 ولت 65 آمپر - TP65-12 باتری تلکو پاور 12 ولت 120 آمپر - TP120-12

 


باتری ریتار - Ritar Battery

باتری ریتار Ritar

 

سیلد اسید و دیپ سایکل

 

سری RA و سری DC

      باتری ritar 12 ولت 7/2 آمپر - RT1272 باتری Ritar 12ولت 42 آمپر - RA12-42 باتری Ritar 12 ولت 120 آمپر - RA12-120
   باتری Ritar 12ولت 18 آمپر - RT12180 باتری Ritar 12 ولت 65 آمپر - RA12-65 باتری Ritar 12 ولت 100 آمپر دیپ ساکل - DC12-100
باتری Ritar 12 ولت 28 آمپر - RT12280      باتری Ritar 12 ولت 100 آمپر - RA12-100      باتری Ritar 12 ولت 120 آمپر دیپ سایکل - DC12-120

 

کاتالوگ پنل خورشیدی یینگلی سولار , کاتالوگ پنل خورشیدی اوسدا سولار , کاتالوگ پنل خورشیدی اوسدا سولار , کاتالوگ پنل خورشیدی شارپ , کاتالوگ پنل خورشیدی های لایت , کاتالوگ پنل خورشیدی شین سونگ , کاتالوگ پنل خورشیدی الجی , کاتالوگ پنل خورشیدی کیوسل , کاتالوگ شارژ کنترلر خورشیدی ئی پی سولار (ای پی سولار) , کاتالوگ شارژ کنترلر خورشیدی استکا , کاتالوگ پنل خورشیدی ئی پی اور (ای پی اور) , کاتالوگ شارژ کنترلر خورشیدی مورنینگ استار , کاتالوگ شارژ کنترلر خورشیدی اوت بک , کاتالوگ اینورتر ئی پی اور (ای پی اور) , کاتالوگ اینورتر استکا , کاتالوگ اینورتر ئی پی اور (ای پی اور) , کاتالوگ اینورتر کارسپا , کاتالوگ اینورتر کوتک , کاتالوگ اینورتر داردا , کاتالوگ اینورتر اینتلیجنت , کاتالوگ اینورتر مین ول , کاتالوگ اینورتر هیبریدی ولترونیک , کاتالوگ اینورتر خورشیدی کاکو , کاتالوگ اینورتر خورشیدی اس ام ای , کاتالوگ اینورتر خورشیدی فرونیوس , کاتالوگ اینورتر خورشیدی گرووات , کاتالوگ باتری هیتاکو , کاتالوگ باتری تلکوپاور , کاتالوگ باتری راکت , کاتالوگ باتری ریتار , کاتالوگ باتری نیومکس
    طراحی سایت و بهینه سازی سایت توسط نونگار

     تمامی حقوق این وب سایت برای اروین سولار محفوظ می باشد.